LINH KIỆN BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

Mã sản phẩm: LKB – TCN

  • Đơn vị cung cấp: Bếp Đại Nam – VN
  • Tên mã sản phẩm: Thanh chỉnh nhiệt bếp từ
  • Thông số: thanh chỉnh 5 số và 8 số

    (Linh kiện bếp từ công nghiệp)