Họng lò nướng Salamander

Liên hệ

*Mã sản phẩm: LKB – HLNS

  • Đơn vị cung cấp: Bếp Đại Nam – VN
  • Tên mã sản phẩm: Họng lò nướng Salamander

    (Linh kiện lò nướng Salamander)