CHẢO XÀO BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

*Mã sản phẩm: LKB – CXBT

  • Đơn vị cung cấp: Bếp Đại Nam – VN
  • Tên sản phẩm: chảo xào bếp từ công nghiệp

(Linh kiện bếp từ công nghiệp)