Họng bếp Hàn Quốc, họng bếp gas công nghiệp

Liên hệ

Phân loại họng bếp Hàn Quốc

  • Họng 1 vòng lửa dùng cho mặt bếp nhỏ
  • Họng 2 vòng lửa dùng cho mặt bếp lớn
  • Họng 3 vòng lửa dùng cho bếp hầm
Danh mục: