CHẬU RỬA CÔNG NGHIỆP

  Liên hệ

   

  • Chậu rửa đơn:
  • Mã sản phẩm: CR1
  • Hãng sản xuất: Bếp Đại Nam – VN
  •  Vật liệu: SUS 201 dày 1.0mm
  •  KT: 700x750x800/1000mm
  •  KT hố chậu: 500x500x300mm
  • Phụ kiện đi kèm: 01 vòi nước inox, 01 bộ thoát chậu inox
  • 04 chân bằng hộp 40x40mm có tăng chỉnh độ cao
  • Chậu rửa đơn lệch trái có bàn:
  • Mã sản phẩm: CR1T
  • Hãng sản xuất: Bếp Đại Nam – VN
  • Vật liệu: SUS 201 dày 0.8 đến 1.0mm
  • KT: 1200x750x800/1000mm
  • KT hố chậu: 500x500x300mm
  • Phụ kiện đi kèm: 01 vòi nước inox, 01 bộ thoát chậu inox
  • 04 chân bằng hộp 40x40mm có tăng chỉnh độ cao
  • Chậu rửa đôi:
  • Mã sản phẩm: CR2
  • Hãng sản xuất: Bếp Đại Nam – VN
  • Vật liệu: SUS 201 dày 1.0mm
  • KT: 1200x750x800/950mm
  • KT hố chậu: 500x500x300mm
  • Phụ kiện đi kèm: 02 vòi nước inox, 02 bộ thoát chậu inox
  • 04 chân bằng hộp 40x40mm có tăng chỉnh độ cao
  • Chậu rửa đôi lệch trái có bàn:
  • Mã sản phẩm: CR2-T
  • Hãng sản xuất: Bếp Đại Nam – VN
  • Vật liệu: SUS 201 dày 1.0mm
  • KT: 1800x750x800/950mm
  • KT hố chậu: 500x500x300mm
  • Phụ kiện đi kèm: 02 vòi nước inox, 02 bộ thoát chậu inox
  • 04 chân bằng hộp 40x40mm có tăng chỉnh độ cao
  • Chậu rửa ba:
  • Mã sản phẩm: CR3
  • Hãng sản xuất: Bếp Đại Nam – VN
  • Vật liệu: SUS 201 dày 1.0mm
  • KT: 1800x750x800/950mm
  • KT hố chậu: 500x500x300mm
  • Phụ kiện đi kèm: 02 vòi nước inox, 02 bộ thoát chậu inox
  • 04 chân bằng hộp 40x40mm có tăng chỉnh độ cao