Bồn rửa chén Inox

Liên hệ

Các loại chậu rửa công nghiệp được ưa dùng

  • Chậu rửa đơn
  • Chậu rửa đơn lệch trái/ phải có bàn
  • Chậu rửa đơn có lỗ xả rác
  • Chậu rửa đôi
  • Chậu rửa đôi lệch trái/ phải có bàn
  • Chậu rửa đôi có lỗ xả rác
  • Chậu rửa ba