QUẦY GIỮ NÓNG THỨC ĂN

Liên hệ

  • Thiết kế theo yêu cầu mong muốn về hình thức sản phẩm theo ý khách hàng
  • Bếp Đại Nam Có đội Ngũ Kỹ sư sản sang thiết kế hình thức sản phẩm Theo yêu cầu Của Chủ đầu Tư,
  • Có bản vẽ 3D để chủ đầu tư có thể thấy được sản phẩm của minh Trước khi cho vào san xuất đảm bảo đúng Kích thước và theo đúng mong muốn của khách hang.