Họng bếp gas công nghiệp Hàn Quốc

Liên hệ

Họng bếp gas công nghiệp Hàn Quốc

  • Họng 1 vòng lửa
  • Họng 2 vòng lửa
  • Họng 3 vòng lửa (họng cho bếp hầm)